Naszą hodowlę opieramy o rasy i linie pszczół cieszące się od lat uznaniem licznego grona pszczelarzy. Bazujemy na materiale reprodukcyjnym pochodzącym od znanych i cenionych europejskich hodowców.  Dzięki temu, iż każda z linii pszczół dostępnych w naszej ofercie będąc dostępną na polskim rynku od wielu lat zyskała sporą popularność, mogliśmy zebrać pokaźną ilość informacji na temat jej wartości użytkowej w różnorodnych warunkach klimatycznych i pożytkowych naszego kraju oraz przydatności w zależności od przyjętego modelu prowadzenia gospodarki pasiecznej. Informacje na temat poszczególnych linii pszczół uzyskane od pszczelarzy poparliśmy wiedzą zdobytą w trakcie naszej wieloletniej praktyki pszczelarskiej, co pozwoliło nam wytypować najbardziej uniwersalne oraz najwyżej oceniane pod względem ogólnej użyteczności linie pszczół.

W trakcie procesu hodowlanego staramy się w jak najpełniejszym wymiarze wykorzystać wiedzę płynącą ze świata nauki oraz tę udostępnianą przez wybitnych praktyków pszczelarskiego fachu.  Standardy stosowane w naszej pasiece oraz metody wychowu i selekcji matek warunkują ograniczoną ich podaż, lecz dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu matki pszczele najwyższej jakości, które mamy nadzieję spełnią Państwa oczekiwania.

 

 

Metody poddawania matek pszczelich.

 

Istnieją dziesiątki metod poddawania matek pszczelich, bardziej lub mniej pracochłonnych, różniących się skutecznością.
Każdy doświadczony pszczelarz stosuje własne metody będące najczęściej kompromisem pomiędzy ryzykiem odrzucenia matki przez pszczoły a nakładem pracy i czasu, jakie należy poświęcić by osiągnąć sukces. Często na bazie własnych doświadczeń, obserwacji, niepowodzeń i wyciąganych z nich wniosków pszczelarze opracowują oryginalne zabiegi mające na celu zminimalizowanie ryzyka odrzucenia nowej matki przez rodzinę. Można więc z przymrużeniem oka powiedzieć, że istnieje tyle metod poddawania matek, ilu pszczelarzy. Poniżej postaram się pokrótce przedstawić kilka popularnych metod poddawania matek pszczelich, stosowanych od lat z powodzeniem w naszej pasiece.

 

Poddawanie mateczników na wygryzieniu

 

Najskuteczniejszą metodą poddawania matek, gwarantującą niemal 100% przyjęcie matki jest poddanie matecznika na wygryzieniu. Matecznik taki poddajemy do nowo utworzonego odkładu lub rodziny, z której uprzednio usunęliśmy starą matkę. Ewentualne dzikie mateczniki znajdujące się w odkładzie/rodzinie należy usunąć. Matecznik umieszczamy w środku gniazda, najwygodniej jest zawiesić go pomiędzy górnymi listewkami ramek w pozycji pionowej. Obecność matki kontrolujemy po około 3 tygodniach, kiedy to w rodzinie powinien być już obecny czerw po młodej matce lub wcześniej, po 7- 12 dniach, w godzinach wczesnowieczornych ostrożnie przeglądając gniazdo – ewentualna obecność mateczników ratunkowych w gnieździe świadczy o braku matki (młode matki są narażone na śmierć w trakcie wykonywania lotów godowych odbywających się najczęściej między 6 a 14 dniem życia).

 

Poddawanie matek nieunasiennionych

 

Z uwagi na fakt, iż starsze pszczoły niechętnie akceptują obce matki, szczególnie te nieunasiennione, najbezpieczniej jest poddawać je do odkładów. Odkład taki tworzymy rano, na pasieczysku 
umieszczając ramkę z czerwiem na wygryzieniu pomiędzy dwiema ramkami osłonowymi z pokarmem. Brak obecności czerwiu otwartego w odkładzie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia matki.
Do odkładu strzepujemy pszczoły z 4 – 6 ramek obsiadanych na czarno. Najwięcej młodych pszczół/karmicielek znajduje się w gnieździe, na ramkach z czerwiem otwartym, należy jednak zwrócić uwagę by podczas tej operacji nie strzepnąć do odkładu starej matki. Odkład zostawiamy z otwartym wylotkiem na co najmniej 6 godzin pozwalając starszym pszczołom powrócić do ula macierzystego.
Klateczkę z matką zawieszamy pomiędzy ramkami, w sąsiedztwie czerwiu, ciastem do dołu nie wyłamując zatyczki. Po dwóch dobach kontrolujemy odkład zrywając wszystkie ewentualne mateczniki ratunkowe, a następnie wyłamujemy plastikową zatyczkę umożliwiając pszczołom swobodny dostęp do ciasta w klateczce. Klateczkę z matką umieszczamy z powrotem w tym samym miejscu.
W razie nie zaakceptowania matki przez pszczoły zostanie ona zabita i wyrzucona przed wylotek, tak więc obserwując jego otoczenie możemy sprawdzić przyjęcie matki. 
Po dwóch tygodniach dokonujemy właściwej kontroli przyjęcia matki, wtedy już na ramkach powinny pojawić się pierwsze złożone przez nią jajeczka lub nawet larwy. 

 

Poddawanie matek unasiennionych naturalnie

 

Poniżej przedstawiam dwie metody poddawania matek unasiennionych naturalnie łatwe w zastosowaniu. Pierwsza zapewnia przyjęcia matek na poziomie 85 – 95% przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, drugą wyróżnia wysoka skuteczność – ok. 98%, lecz jej zastosowanie wymaga od nas poświęcenia większej ilości czasu.

 

* W rodzinie, w której chcemy wymienić matkę odnajdujemy, a następnie chwytamy starą matkę, po czym rozcieramy ją starannie po klateczce z nową matką (feromony starej matki pozostawione na klateczce z nową matką spowodują dezorientację pszczół i zwiększą szansę na jej szybkie zaakceptowanie). Następnie klateczkę z młodą matką umieszczamy w środku gniazda pomiędzy ramkami z wygryzającym się czerwiem, należy przy tym zwrócić uwagę by klateczka wisiała swobodnie, a otwory wentylacyjne nie przylegały do powierzchni ramek.
Nie wyłamujemy plastikowej zatyczki w klateczce. Po dwóch dobach dokładnie przeglądamy gniazdo, starannie usuwamy wszystkie mateczniki ratunkowe, wyłamujemy plastikową zatyczkę i umieszczamy klateczkę dokładnie w tym samym miejscu, w którym wisiała poprzednio. Pamiętajmy, że pozostawienie choćby jednego matecznika sprawi, iż szanse na zaakceptowanie matki będą praktycznie zerowe. Po tygodniu dokonujemy kontroli przyjęcia matki; obecność jaj lub młodego czerwiu otwartego świadczy o zaakceptowaniu młodej matki.

 

* Z rodziny w której chcemy dokonać wymiany usuwamy starą matkę. Odnajdujemy w gnieździe ramkę z wygryzającym się czerwiem zaopatrzoną w kilkucentymetrowy wianuszek pokarmu u góry, po czym dokładnie omiatamy ją z pszczół. Następnie ramkę umieszczamy w jednoramkowym izolatorze obitym z dwóch stron siatką uniemożliwiającą pszczołom wtargnięcie do wewnątrz izolatora i wpuszczamy młodą matkę. Od góry izolator zamykamy szczelnie za pomocą beleczek. Izolator wstawiamy w środek gniazda, między ramki z czerwiem. 
Po tygodniu dokładnie przeglądamy gniazdo, starannie usuwamy wszystkie mateczniki ratunkowe i otwieramy boczną zatyczkę w izolatorze umożliwiając pszczołom stopniową integrację.
Kolejnego dnia wyciągamy izolator z ula, a ramkę z matką wstawiamy w puste miejsce po izolatorze. Warto ten zabieg wykonać dość sprawnie, w miarę możliwości późnym popołudniem, gdyż matka może poderwać się do lotu. Kontroli przyjęcia matki dokonujemy po co najmniej 5 dniach od jej uwolnienia z izolatora.

 

Pamiętajmy, że na akceptację matki pszczelej przez rodzinę wpływ ma szereg różnorodnych czynników, takich jak:

 

^ pokrewieństwo genetyczne pomiędzy matką a robotnicami – im bliższe tym lepiej, 
^ kondycja i jakość matki, jej masa – dorodniejsze matki są lepiej przyjmowane,
^ wiek pszczół – młodsze pszczoły chętniej akceptują poddawane matki,
^ obfitość pożytku – im intensywniejszy pożytek tym lepiej (w przypadku braku pożytku rodzinę podkarmiamy),
^ pora roku – matki są najchętniej akceptowane przez pszczoły wczesną wiosną i późnym latem,
^ pogoda – dobra pogoda sprzyja akceptacji matek. 
                 
Warunki reklamacji matek:         
                                                                   
– W sytuacji gdy matka padła w czasie transportu: należy odesłać matkę w nie otwieranej uprzednio klateczce wraz z protokołem potwierdzonym przez kuriera lub pocztę, niezwłocznie w dniu otrzymania przesyłki.                                            
– W przypadku uszkodzenia paczki w czasie transportu- nie przyjmujemy przesyłki oraz wypełniamy protokół szkody w obecności kuriera lub dokonujemy reklamacji w placówce pocztowej w dniu doręczania przesyłki.                              
– W odniesieniu do matek unasienionych naturalnie – jeśli matka nie czerwi w ciągu 5 dni po opuszczeniu klateczki lub czerwi trutowo należy odesłać ją w oryginalnej klateczce na adres naszej pasieki.                                                                   
Po uznaniu reklamacji bezpłatna wysyłka nowej matki lub zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.