Kwiecień 11, 2019/Blog
  • By admin
  • 850
  • 0

CZERW W RODZINACH

W każdej rodzinie objętej badaniami znajdował się czerw w ilości nie mniejszej niż 30% ogólnej powierzchni plastrów. W rodzinach R1, R2 i R3 utworzonych tuż przed poddaniem matek znalazł się jedynie czerw zamknięty, co miało na celu zwiększenie szans na ich zaakceptowanie (wiadomo bowiem, iż obecność czerwiu otwartego znacząco zmniejsza szanse przyjęcia matki (Trzybiński 2008)). W takich rodzinach czerw utrzymywał się maksymalnie do 12 dnia życia matek. W rodzinach R4, do których to poddawano młode matki 5–8 godzin po usunięciu „starej” matki znajdował się czerw w każdym stadium rozwoju, wliczając w to jaja. Tym samym czerw w tych rodzinach obecny był aż do 21 dnia życia matek, a to znaczy że wszystkie matki rozpoczęły czerwienie w jego obecności.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *