matki pszczele
Kwiecień 11, 2019/Blog
  • By admin
  • 783
  • 0

STRATY MATEK

Spośród 80 matek pszczelich, których użyto na potrzeby badań spora część, a dokładnie 16 (20% ogółu) nie dotrwało do momentu rozpoczęcia czerwienia. Matki takie zostały ujęte w danych przedstawionych w tabelach, lecz pominięto je w analizach w pozostałej części pracy. W pierwszym terminie badań (grupa I) było 7 matek, które nie dożyły początku czerwienia, natomiast w drugim terminie (grupa II) 9. W każdej spośród czterech wielkości rodzin, w obu powtórzeniach/terminach zdarzała się co najmniej jedna taka matka, a maksymalnie trzy. Biorąc pod uwagę wszystkie grupy, to kontrola przyjęcia matek piątego dnia wykazała brak 9 matek, odpowiednio 5 w grupie I oraz 4 w grupie II. Należy przypuszczać, iż matki te nie zostały zaakceptowane przez robotnice lub też zginęły podczas pierwszych lotów orientacyjnych, które to według Soczek (1958a) mogą mieć miejsce już w czwartym dniu życia matki. Pozostałe 7 matek (3 w grupie I oraz 4 w grupie II) zostało przyjęte, lecz prawdopodobnie nie powróciły one z lotów godowych. Spośród siedmiu wymienionych wyżej matek po 2 należały do R1, R2 i R4, a 1 do R3. Wyniki te mogą sugerować, że matki w mniejszych rodzinach nie były gorzej przygotowane przez pszczoły do odbycia lotów godowych. Podsumowując, nie stwierdzono istotnej różnicy w stratach matek między poszczególnymi grupami i wielkościami rodzin.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *