Kwiecień 11, 2019/Blog
  • By admin
  • 944
  • 0

W momencie poddawania matek za pomocą sztucznych mateczników do rodzin R1, R2 i R3 zwrócono uwagę na wyraźny ubytek starszych pszczół, które wracały do swoich pierwotnych rodzin, co nie było jednocześnie zaskoczeniem, gdyż zachowanie takie jest u pszczół miodnych powszechne (Janik 2006, Trzybiński 2008). Uzyskana w ten sposób struktura wiekowa rodzin zwiększyła prawdopodobieństwo przyjęcia poddawanych matek, ponieważ zgodnie z badaniami Konopackiej (1989) młodsze pszczoły chętniej akceptują poddawane matki. Opisany fakt może być jednak o tyle istotny, że rodziny wielkości R1, R2 i R3 w okresie badań miały znacznie młodszą strukturę wiekową, niż dojrzałe rodziny R4.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *