matka pszczela buckfast
Kwiecień 11, 2019/Blog
  • By admin
  • 820
  • 0

Dnia 15.06 (szósty dzień życia matek), ok. godziny 15.30 zaobserwowano matkę ze znamieniem weselnym (pozostałością narządów rozrodczych trutnia) wlatującą do ulika R1 (w tabeli jest to matka nr. 5). Na podstawie obserwacji czerwiu w trakcie kolejnych kontroli ustalono, iż rozpoczęła ona składanie jaj 18.06 (dziewiąty dzień życia matki). Z powyższych danych wynika zatem, że omawiana matka rozpoczęła czerwienie ok. 3 doby po odbyciu kopulacji. Należy wspomnieć, iż 15.06 o tej samej porze zaobserwowano jeszcze jedną matkę powracającą ze znamieniem weselnym w odwłoku i choć pochodziła ona spoza badanej grupy, to obserwacja ta potwierdza, że wspomnianego dnia panowały warunki pogodowe sprzyjające lotom weselnym. Ponadto z powodu złej pogody w dniach 16.06 (przerywane opady deszczu) i 17.06 (duże zachmurzenie, niska temperatura) prawdopodobnie nie dochodziło do lotów godowych. W związku z powyższym można przyjąć, iż prawdopodobnie wszystkie matki rozpoczynające czerwienie 18.06 oraz przynajmniej część matek rozpoczynających czerwienie 19.06 unasieniło się 15.06. Na podstawie wyżej przedstawionych informacji można wnioskować, że w pierwszym terminie badań (grupa I) okres od odbycia kopulacji do złożenia pierwszego jaja (okres latencji) wynosił przeciętnie 3–4 dni; trudno natomiast na podstawie zebranych danych ustalić omawiany okres w odniesieniu do drugiego terminu badań (grupa II).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *