Kwiecień 11, 2019/Blog
  • By admin
  • 844
  • 0

NASYCENIE TERENU TRUTNIAMI

W okresie wykonywania badań w promieniu 1km od pasieki znajdowało się szacunkowo ok. 200 dojrzałych rodzin pszczelich zdolnych do wychowu trutni, co bezpośrednio przełożyło się na wysokie nasycenie nimi okolic pasieki. Ponadto z obserwacji autora wynika, iż w 2017 roku wysoka ilość trutni w rodzinach utrzymywała się do ok. 1–7 sierpnia, po tym terminie w większości rodzin pszczoły zaczęły masowo wypędzać trutnie. Można zatem przypuszczać, iż stopień zagęszczenia dojrzałych trutni w terenie w okresie lotów godowych matek był nieco wyższy w grupie I.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *