Luty 17, 2019/Blog
  • By admin
  • 320
  • 0

ANALIZA STATYSTYCZNA

W celu dokonania analiz statystycznych na potrzeby niniejszej pracy użyto testu Kruskala-Wallisa. Wyboru wymienionego wyżej testu statystycznego dokonano za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych www.socscistatistics.com (źródło internetowe nr. 8) oraz www.naukowiec.org (źródło internetowe nr. 9). Obliczeń dokonano za pomocą internetowego kalkulatora służącego do wykonywania obliczeń statystycznych dostępnego na stronie internetowej www.socscistatistics.com (źródło internetowe nr. 10). Przyjęto poziom istotności statystycznej <0,05. Test statystyczny Kruskala-Wallisa wyrażony jest za pomocą następującego wzoru matematycznego:
=
12 ( +1)

2

=1
−3( +1)
15

Gdzie:

H – test Kruskala-Wallisa

N – liczba wszystkich obserwacji

p – liczba porównywanych grup

– suma rang w danej grupie

– liczba obserwacji w danej grupie

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *