matka pszczela buckfast
Luty 17, 2019/Blog
  • By admin
  • 332
  • 0

KONTROLA RODZIN

W celu ograniczenia wpływu badacza na wyniki badań, a tym samym uniknięcia możliwości zakłócenia spokoju rodziny w trakcie lub bezpośrednio przed lotem godowym matek, kontroli dokonywano w godzinach 17.30–19.30. Nigdy nie zdarzyło się, by którakolwiek matka w trakcie kontroli była poza rodziną/ulem, nie wliczając w to matek, które zginęły przed rozpoczęciem czerwienia. Nie odnotowano także żadnego przypadku zabłądzenia matki. Podczas pierwszej kontroli, która miała miejsce w 5 dniu obserwacji, ingerencja w rodzinę pszczelą ograniczała się do zaobserwowania obecności matki. Nie sprawdzano czerwienia zakładając, że zgodnie z badaniami Soczek (1958a) oraz Woyke (1960) tak młode matki nie mogą jeszcze czerwić. Podczas późniejszych kontroli każdorazowo sprawdzano wszystkie ramki pod kątem obecności czerwiu, z wyjątkiem rodzin R4, gdzie by nie niepokoić nadmiernie pszczół sprawdzano tylko 6 środkowych ramek.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *