matka pszczela buckfast
Luty 17, 2019/Blog
  • By admin
  • 304
  • 0

TYPY RODZIN PSZCZELICH

Obserwacje prowadzono w czterech typach rodzin pszczelich, zróżnicowanych pod względem liczebności pszczół robotnic: R1–w ulikach weselnych liczących ok. 600–750 robotnic R2–w ulikach weselnych typu „mini plus” liczących ok. 1600–1900 robotnic R3–w nowo utworzonych ulach odkładowych cztero-ramkowych typu wielkopolskiego, liczących ok. 5000–6000 robotnic R4–w pozbawionych dotychczasowej matki rodzinach będących w szczytowej fazie rozwoju, liczących 40–80 tys. robotnic. W każdym z dwóch terminów badań wykorzystano po 10 rodzin pszczelich każdego z wyżej wymienionych typów. Uliki typu R1 i R2 przygotowano poprzez wstawienie dwóch rameczek z czerwiem zasklepionym i dwóch z pokarmem, wraz z obsiadającymi je pszczołami. Wymiary ramek ulika R1 to 97 x 84 mm, a ulika R2 150 x 200 mm (wysokość x szerokość). Wykorzystane w tym celu pszczoły oraz czerw pochodziły z rodzin, w których umieszczono uprzednio specjalnie przygotowany korpus zawierający ramki wyżej wymienionych ulików. Rodzinki odkładowe R3 utworzono poprzez wstawienie dwóch ramek w całości wypełnionych zasklepionym czerwiem oraz dwóch ramek zawierających pokarm wraz z obsiadającymi je pszczołami. W razie potrzeby dosypywano pszczół tak, by uzyskać ustaloną ilość (ok. 5–6 tys. osobników). Użyto ramek typu wielkopolskiego o wymiarach zewnętrznych 360 x 260 mm. Zarówno do ulików typu R1, R2, jak i R3 młode matki poddawano w czasie od 5–8 godzin od momentu ich zasiedlenia.
W rodzinach typu R4 poprzednią („starą”) matkę usuwano 5–8 godzin przed poddaniem nowej. Uliki weselne R1, R2 oraz ule odkładowe R3 ustawione zostały ok. 50 m na południe od sześćdziesięcio-pniowej pasieki głównej, gdzie odległości między sąsiadującymi rodzinami wynosiły 30–50 cm. Wyloty wszystkich uli skierowano na wschód, ponadto sąsiadujące ze sobą ule miały różne kolory, co zapobiegało w pewnym stopniu błądzeniu matek. W przeciwieństwie do reszty, rodziny R4 pozostały ustawione na pierwotnym pasieczysku, w sąsiedztwie innych dojrzałych rodzin. Teren, na którym prowadzono badania znajdował się w niewielkiej dolinie osłoniętej od strony południowej oraz zachodniej zadrzewieniem, co ograniczało w sposób istotny siłę wiatru w obrębie pasieki (w trakcie badań ewentualny wiatr zawsze wiał od strony południowo zachodniej). Rodziny typów R1, R2 i R3 karmiono syropem cukrowym, natomiast rodzin R4 nie karmiono wcale.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *