Luty 17, 2019/Blog
  • By admin
  • 365
  • 0

DANE OGÓLNE

W tabelach o numerach 1–8 zamieszczono wyniki badań zawierające dane pogodowe z okresu badań oraz dane dotyczące poszczególnych matek pszczelich i czynności wykonanych przez badacza. Zawarte w tabelach numery kolejnych matek w próbie badawczej nie odpowiadają indywidualnym numerom matek umieszczonym na opalitkach oraz zostały przypisane matkom w sposób przypadkowy, na potrzeby konstrukcji tabeli.

Legenda do tabel nr. 1–8:
Wykonana czynność:

– – brak czynności

1 – Poddanie młodych matek do rodzin (jest to jednocześnie pierwszy dzień życia matki)

2 – Kontrola przyjęcia matek

3 – Kontrola podjęcia czerwienia przez matki

Pogoda:

* Pogoda 6/10 – Pogoda w godzinach 6:00–10:00 (odpowiednia cyfra rzymska) oraz temperatura w °C o godzinie 8:00 (cyfra arabska), siła wiatru: a,b,c,d

* Pogoda 10/17 – Pogoda w godzinach 10:00–17:00 (odpowiednia cyfra rzymska) oraz temperatura w °C o godzinie 13:00 (cyfra arabska), siła wiatru: a,b,c,d

* Pogoda 17/22 – Pogoda w godzinach 17:00–22:00 (odpowiednia cyfra rzymska) oraz temperatura w °C o godzinie 18:00 (cyfra arabska), siła wiatru: a,b,c,d

* I – nieustające opady deszczu

* II – przerywane opady deszczu

* III – pełne zachmurzenie

* IV – częściowe zachmurzenie

* V – brak chmur

* a – brak wiatru

* b – słaby wiatr

* c – umiarkowanie silny wiatr

* d – silny wiatr

Matki pszczele:

p – stwierdzono obecność matki

x – stwierdzono brak matki

– – ul niekontrolowany

c – stwierdzono obecność matki oraz jej czerwienie poprzez obecność jaj/larw

– prawdopodobny dzień rozpoczęcia czerwienia oraz dodatkowo w przypadku kolumny z wykonaną czynnością nr. „3” stwierdzenie obecności matki i jaj/larw

– prawdopodobny dzień rozpoczęcia czerwienia oraz dodatkowo w przypadku kolumny z wykonaną czynnością nr. „3” stwierdzenie obecności matki przy jednoczesnym braku jaj/larw.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *