matka pszczela buckfast
Luty 17, 2019/Blog
  • By admin
  • 294
  • 0

SPOSÓB PROWADZENIA OBSERWACJI

W piątym dniu od poddania matek, w godzinach popołudniowych dokonywano kontroli ich przyjęcia. W ulach typu R1, R2, R3 za przyjętą uznawano matkę znajdującą się w ulu w momencie kontroli. W rodzinach R4 stwierdzano akceptację matki na podstawie obecności lub braku dziko utworzonych mateczników; przy braku takowych matkę traktowano jako przyjętą przez pszczoły. W dziewiątym lub dziesiątym dniu od poddania matek kontrolowano po raz pierwszy rodziny pod kątem obecności w nich jajeczek/czerwiu. Następnych kontroli dokonywano z częstotliwością 4 dni, z wyjątkiem sytuacji z dnia 10.08, gdzie kontroli grupy R4 dokonano dzień wcześniej. Jeśli w danej rodzinie zauważono jajeczka, kolejnej kontroli takiej rodziny dokonywano szybciej, najczęściej po ok. 48 godzinach. W przypadku zauważenia w odwłoku matki pozostałości organów rozrodczych trutnia lub nitki ze śluzem przyjmowano, że matka została unasienniona w tym właśnie dniu. Wiedząc, że larwy wykluwają się z jaj ok. 72 godziny po ich złożeniu, a także korzystając z wiedzy na temat tempa ich wzrostu możliwe było, na podstawie wielkości, ilości i rozmieszczenia larw w rodzinie ustalenie momentu, w którym matka rozpoczęła składanie jaj, co stanowiło tym samym wniosek autora badań.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *