Maj 6, 2019/Blog
  • By admin
  • 1 890
  • 0

NAJCZĘSTSZY DZIEŃ ROZPOCZĘCIA CZERWIENIA PRZEZ MATKI

Najczęstszym dniem/wiekiem rozpoczęcia czerwienia przez matki jest dzień, w którym największa liczba matek w danej podgrupie wielkości rodzin rozpoczęła czerwienie. W poszczególnych grupach sytuacja wygląda następująco: Grupa I W rodzinach R1 większość, bo aż 5 matek rozpoczęło składanie jaj dziesiątego dnia życia. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w rodzinach R3. W rodzinach R2 najwięcej (dokładnie 4) matek rozpoczęło czerwienie dziewiątego dnia życia. Biorąc pod uwagę małą liczebność próby oraz fakt, iż w rodzinach R1 przewaga matek, które rozpoczęły czerwienie dziesiątego dnia (5 matek) w stosunku do pozostałych rozpoczynających czerwienie dziewiątego dnia (4 matki) była niewielka, istnieje możliwość, że przewaga tych pierwszych była przypadkowa. Analogicznie sytuacja wygląda w rodzinach R2, gdzie 4 matki rozpoczęły składanie jaj dziewiątego dnia, a 3 matki dziesiątego. Powyższa uwaga nie zmienia jednak faktu, iż w całej grupie I pod względem najczęstszego dnia rozpoczęcia czerwienia matek wyróżniają się jedynie rodziny R4, gdzie taka sama liczba matek (po 3 matki) rozpoczęła czerwienie dziesiątego, co i trzynastego dnia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *