matka pszczela buckfast
Maj 6, 2019/Blog
  • By admin
  • 1 944
  • 0

W grupie I nieistotne statystycznie okazały się jedynie różnice między dwiema najmniejszymi (R1–R2) i dwiema największymi (R3–R4) wielkościami rodzin pszczelich. W pozostałych przypadkach analiza statystyczna wykazała istotne różnice wynoszące w przybliżeniu od 1–2 dni. Można zatem rodziny R1 i R2 potraktować jako jeden zbiór, a rodziny R3 i R4 jako zbiór drugi, a następnie powiedzieć, że między tymi dwoma zbiorami występuje wyraźna, istotna statystycznie różnica w średnim wieku rozpoczęcia czerwienia. Ponadto widoczna jest następująca zależność: matki w większych rodzinach podejmują czerwienie średnio o 1–2 dni później od matek pochodzących z mniejszych rodzin. Nieco inaczej przedstawiają się dane w grupie II. W porównaniach: R1–R2, R1–R4, R2–R4 oraz R3–R4 analiza statystyczna przyniosła takie same wyniki co do istotności jak w grupie I, lecz w pozostałych dwóch zestawieniach wystąpiły rozbieżności. Różnice w porównaniach R1–R3 oraz R2–R3 okazały się nieistotne statystycznie, w przeciwieństwie do analogicznych porównań w grupie I. Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że jeśli chodzi o grupę II to wyraźna, istotna statystycznie różnica w średnim wieku rozpoczęcia czerwienia występuje między matkami pochodzącymi z R4, a matkami z dwóch najmniejszych wielkości rodzin. Matki z rodzin R4 rozpoczynają czerwienie średnio ponad dwa dni później niż matki z rodzin R1 i R2. Nie wykazano także, aby w omawianej grupie różnice w średnim wieku rozpoczęcia czerwienia pomiędzy matkami rodzin R3, a pozostałymi były istotne statystycznie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *