Maj 6, 2019/Blog
  • By admin
  • 902
  • 0

Biorąc pod uwagę wszystkie matki objęte badaniami, średni wiek rozpoczęcia czerwienia wyniósł 10,83 dnia. Najszybciej czerwienie rozpoczęły matki rodzin R2 grupy I (średnia 9,43 dnia), a najpóźniej matki rodzin R4 grupy II (średnia 13,29 dnia). Dla całej grupy I omawiana wartość wyniosła 10,30 dnia, a dla grupy II 11,39 dnia, co daje różnicę między obydwiema grupami 1,09 dnia. Porównując różnice w wieku rozpoczęcia czerwienia matek pomiędzy analogicznymi wielkościami rodzin z obu grup okazało się, że dla rodzin R1 oraz rodzin R2 wspomniane różnice są istotne statystycznie. Taki stan rzeczy wynika prawdopodobnie z różnych terminów badań, a tym samym różnych warunków pogodowych, w jakich unasieniały się matki. Według Soczek (1958b), Konopackiej (1968) oraz Ina i in. (2014) pogoda ma istotny wpływ na loty matek pszczelich. Ponadto, jak podają F. i H. Ruttner (1966 wg. Konopackiej1968) również trutnie są mniej aktywne w późniejszych miesiącach sezonu. W związku z powyższym średni wiek rozpoczęcia czerwienia matek analizowany będzie głównie w obrębie danej grupy.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *