Grudzień 27, 2018/Blog
  • By admin
  • 364
  • 0

Materiał i metody c.d.

 

ORGANIZACJA BADAŃ

Badania wykonano w dwóch powtórzeniach, w okresie: 10.06–27.06 (grupa I) oraz 26.07–14.08 (grupa II). W pierwotnym planie badań zakładano przeprowadzenie trzech prób/powtórzeń, lecz ze względu na szereg czynników możliwym okazało się przeprowadzenie jedynie dwóch. Na powyższe okoliczności złożyły się: wyjątkowo późne nadejście wiosny, bieżące zapotrzebowanie pasieki na matki i dojrzałe rodziny (rodzina w procesie wymiany matki zostaje wyłączona z produkcji) związane z produkcyjno-handlowym charakterem pasieki, a także konieczność uzyskania co najmniej 40 matek wygryzających się tego samego dnia. Pierwsze dni badań, tj. 10.06 oraz 26.07 były dniami poddania matek do rodzin. Każdy dzień badań podzielono na trzy okresy: 6:00–10:00, 10:00–17:00, 17:00–22:00, w których to obserwowano pogodę, zapisując następujące dane: stopień zachmurzenia, obecność opadów i ich ewentualną wysokość, temperaturę i siłę wiatru. Wysokość opadów mierzono w milimetrach za pomocą prostego deszczomierza, temperaturę odczytywano z termometru rtęciowego umieszczonego w cieniu, natomiast stopień zachmurzenia oraz siłę wiatru określano według prostej skali, na podstawie subiektywnych obserwacji, co spowodowane było ograniczonym czasem badacza oraz brakiem dostępu do dokładnych lokalnych danych pogodowych.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *