Grudzień 27, 2018/Blog
  • By admin
  • 301
  • 0

Materiał i metody c.d.

 

CZAS I MIEJSCE

Badania przeprowadzono w 2017 roku, w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, na terenie sześćdziesięcio-pniowej pasieki zlokalizowanej w miejscowości Burkatów (powiat świdnicki). Ryc. 2. Lokalizacja pasieki na mapie Dolnego Śląska. Niebieską kropką zaznaczono położenie miejscowości Burkatów. Ryc. 3. Zdjęcie pasieki z „lotu ptaka”. Czerwoną obwódką zaznaczono położenie pasieki głównej, natomiast obwódką niebieską położenie pasieki z rodzinami R1, R2 oraz R3.

HODOWLA ORAZ PODDAWANIE MATEK

Obiektem badań były matki pszczele A. mellifera, córki matki reprodukcyjnej należącej do linii Buckfast KB sprowadzonej z Danii. Matki wykorzystane w badaniach pochodziły z własnej hodowli, prowadzonej metodą przekładania larw w wieku od 1–20 godzin do sztucznych miseczek matecznikowych. Tak przygotowane larwy poddawane były na dobę do tzw. „starterów”, czyli sztucznie utworzonych rodzin pszczelich składających się z ok. 9 tys. młodych pszczół, pozbawionych czerwiu oraz matki. Przyjęte i „podlane” mleczkiem pszczelim larwy poddawano następnie do rodzin wychowujących składających się z 40–80 tys. robotnic, przy obecności matki oraz czerwiu w różnym wieku. Zasklepione mateczniki (dziewiąty dzień od złożenia jaja) przenoszono do cieplarki laboratoryjnej, w której utrzymywano stałą temperaturę 34,5 °C przy wilgotności wahającej się od 75–85%. W czasie do 24 godzin po wygryzieniu matki znakowano żółtymi opalitkami z numerkiem umożliwiającym identyfikację konkretnego osobnika (każda matka w pasiece, zarówno z próby objętej badaniami, jak i spośród hodowanych w celach prywatnych otrzymała unikalny numerek z zakresu 1–1000), po czym umieszczono je w docelowych rodzinach za pomocą sztucznego matecznika. Matecznik taki przygotowano poprzez jednorazowe zamoczenie w roztopionym wosku bibułki uformowanej w kształt i wielkość naturalnego matecznika. Z tak poddanego matecznika matka wygryza się w ciągu kilku godzin i jest chętnie przyjmowana przez pszczoły (Trzybiński 2015a).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *