matka pszczela buckfast
Grudzień 27, 2018/Blog
  • By admin
  • 277
  • 0

Wstęp c.d.

 

Matka pszczela jest jedyną samicą w kolonii pszczół miodnych A. mellifera zdolną do składania diploidalnych jaj, z których to w zależności od potrzeb rodziny rozwijają się nowe matki lub kolejne pokolenia sterylnych samic pełniących funkcję robotnic (Petrausch 2012). Wydzielając feromony matka spaja rodzinę pszczelą, zapewnia prawidłowe jej funkcjonowanie, zapobiega rozwojowi narządów rozrodczych robotnic, a także powstrzymuje je przed wychowem kolejnych matek (Borsuk 2011, Petrausch 2012, Kuszewska 2013). By móc składać jaja, zapłodniona matka pszczela musi odbyć kopulację z dojrzałymi trutniami podczas lotu weselnego, przypadającego najczęściej na 8–12 dzień jej życia (Borsuk 2011, Petrausch 2012). Ilość czasu, jaki upływa od wygryzienia się matki pszczelej, do momentu rozpoczęcia przez nią czerwienia ma istotne znaczenie w obecnej gospodarce pasiecznej, wpływając bezpośrednio oraz pośrednio na produktywność rodzin pszczelich oraz wielkość produkcji matek w pasiekach hodowlanych. Obserwacje pszczelarzy oraz dane zamieszczone w publikacjach naukowych sugerują, iż okres po jakim matka pszczela wylatuje na lot godowy może być skorelowany z liczebnością rodziny, w której przebywa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *