Grudzień 11, 2018/Blog
  • By admin
  • 472
  • 0

WSTĘP

Pszczoły Apoidea pojawiły się na Ziemi w okresie kredy, prawdopodobnie ok. 100 milionów lat temu (źródło internetowe nr. 1, Karwan 2012). Od tego momentu, aż po czasy nam współczesne, w wyniku koewolucji z roślinami okrytonasiennymi oraz ewolucji związanej z zajmowaniem nowych nisz powstały tysiące gatunków pszczół (źródło internetowe nr. 1, Karwan 2012, Gupta i in. 2014). Obecnie nadrodzina Apoidea liczy ok. 30 tys. gatunków należących do 13 rodzin (źródło internetowe nr. 2, Gupta i in. 2014). Znajdują się tu gatunki na różnym etapie organizacji społecznej, od pszczół prowadzących typowo samotniczy tryb życia, po te w pełni socjalne (Wilson 2000). Właściwe uspołecznienie, czyli eusocjalność, pojawiło się u Apoidea co najmniej ośmiokrotnie (Wilson 2000). Według Wilsona (2000) istnieją dwie hipotezy tłumaczące powstanie u pszczół takich relacji społecznych. Według jednej z nich w toku ewolucji powstawały kolejne stadia podspołeczne charakteryzujące się coraz większym zbliżeniem matki z jej potomstwem. Na wstępnym etapie matka zapewniała potomstwu przez pewien czas opiekę, po czym odchodziła nim młode osiągnęły samodzielność. W kolejnych stadiach wydłużał się okres opieki matki nad potomstwem, aż do osiągnięcia przez nie dorosłości, po czym mogły one pomagać matce w wychowie kolejnych pokoleń. W ostatnim etapie część osobników rezygnowała z rozmnażania tworząc kastę robotnic – społeczeństwo takie można nazwać właściwym. Zgodnie z inną hipotezą, na przestrzeni milionów lat stopień organizacji społecznej pszczół systematycznie ewoluował, od współpracy pojedynczych osobników tego samego gatunku przy budowie wspólnego gniazda, poprzez współpracę w opiece nad potomstwem, następnie pojawienie się kasty nierozmnażających się robotnic, aż po społeczeństwa w pełni eusocjalne. Według Wilsona (1979) daną społeczność owadów możemy uznać za eusocjalną wówczas, gdy spełnia ona trzy podstawowe warunki:
– osobniki wchodzące w skład układu eusocjalnego należą do przynajmniej dwóch pokoleń,
– opiekują się wspólnie potomstwem w jednym gnieździe,
– część osobników tworzących wspólną kolonię jest bezpłodna lub ma znacznie ograniczoną płodność.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *