Grudzień 27, 2018/Blog
  • By admin
  • 350
  • 0

Cel pracy/Materiał i metody

 

CEL PRACY

Celem niniejszej pracy jest zbadanie potencjalnej zależności pomiędzy wielkością rodziny pszczelej, w której przebywa matka pszczela od pierwszego dnia życia, a czasem jaki upływa do momentu rozpoczęcia składania przez nią jaj.

MATERIAŁ I METODY

SŁOWNICZEK TERMINÓW PSZCZELARSKICH

Zważywszy na to, iż niniejsza praca jest pracą specjalistyczną pszczelarską poniżej zamieszczono wyjaśnienie terminologii:

czerwienie: proces składania jaj przez matkę pszczelą.

lot godowy: lot nieunasienionej matki pszczelej w celach orientacyjnych lub w celu odbycia kopulacji.

– lot weselny/kopulacyjny: lot godowy matki pszczelej, w którym dochodzi do kopulacji z trutniami.

matecznik: komórka pszczela o powiększonych rozmiarach i specyficznym kształcie tworzona przez robotnice na potrzeby wychowu matki pszczelej.

– odkład: nowo utworzona rodzina pszczela powstała poprzez odebranie z ula macierzystego kilku ramek z czerwiem, zapasami pokarmu oraz obsiadającymi je pszczołami.

– opalitki: kolorowe krążki z folii opalitowej służące do znakowania matek pszczelich. Opalitki mogą być zaopatrzone w litery lub numerki. Przykleja się je do grzbietowej części tułowia matki pszczelej.

– pierzga: pokarm larw, młodych pszczół i matki, powstaje w wyniku fermentacji pyłku roślin owadopylnych albo wiatropylnych zbieranego przez pszczoły robotnice.

poddanie matki: umieszczenie nowej matki w pozbawionej dotychczasowej matki rodzinie w celu zaakceptowania jej przez robotnice.

– strutowienie matki pszczelej: składanie przez zapłodnioną matkę wyłącznie jaj niezapłodnionych.

– wierność kwiatowa: zbiór pokarmu wyłącznie z jednego gatunku roślin do czasu zakończenia jego kwitnienia.

– wygryzanie się młodej pszczoły robotnicy/matki pszczelej: proces uwalniania się młodej pszczoły robotnicy/matki pszczelej z zasklepionej komórki/matecznika poprzez usuwanie szczytowej warstwy komórki/matecznika za pomocą aparatu gębowego.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *