matka pszczela buckfast
Luty 17, 2019/Blog

Wyniki c.d.

KONTROLA RODZIN W celu ograniczenia wpływu badacza na wyniki badań , a tym samym uniknięcia możliwości zakłócenia spokoju rodziny w trakcie lub bezpośre …

  • By admin
  • 693
  • 0
Luty 17, 2019/Blog

Materiał i metody c.d.

ANALIZA STATYSTYCZNA W celu dokonania analiz statystycznych na potrzeby niniejszej pracy użyto testu Kruskala-Wallisa. Wyboru wymienionego wyżej testu …

  • By admin
  • 652
  • 0
matka pszczela buckfast
Luty 17, 2019/Blog

MATERIAŁ I METODY c.d.

SPOSÓB PROWADZENIA OBSERWACJI W piątym dniu od poddania matek, w godzinach popołudniowych dokonywano kontroli ich przyjęcia . W ulach typu R1, R2, R3 za …

  • By admin
  • 614
  • 0